• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 16. Mart 2018.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

TEMISVAR-IZLET

Smeštajni objekti

TEMIŠVAR

28.10.2017.

Temišvar je jedna od najbližih značajnijih inostranih turističkih destinacija srpskim turistima. Nalazi se u središtu Banata na obali reke Begej, u Rumuniji i sa oko 450.000 stanovnika predstavlja treći najveći grad u ovoj zemlji. Često se naziva i "Malim Bečom" zbog arhitekture koja ukazuje na vreme kada je Temišvar pripadao Habzburškoj monarhiji.


Polazak u dogovoreno vreme u jutranjim časovima. Vožnja kroz Srbiju do graničnog prelaza ka Rumuniji. Prelazak granice i vožnja do Temišvara. Po dolasku sledi pešački obilazak Temišvara i upoznavanje sa kulturno istorijskim znamenitostima samog grada: Trg Jedinstva, trg pobede, trg slobode takodje tu su i ostale znamebitosti - Rimokatolička katedrala, Srpska Pravoslavna Saborna crkva, Barokna palača i spomenik Svete Trojice sa fontanom, setaliste Korzo i Surogat, Bastion Marije Terezije, Rumunska Mitropolitska pravoslavna katedrala itd... Nakon obilaska, odlazimo u „Iulius“ tržni centar kako bi poneli i neki šoping suvenir u Srbiju. Pored istorije, šopinga i kulture u Temišvaru se može probati i veoma dobro pivo. Naime, Temišvar je poznat po svojoj Temišvarskoj pivnici. A naravno, ko bude, tokom šetnje i ogladneo, može posetiti i srpski restoran „Karađorđe“ koji je smešten u centru grada. Polazak za Srbiju u večernjim časovima u dogovoreno vreme.Cena po osobi: 1.000 RSD


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • PREVOZ AUTOBUSOM TURISTIČKE KLASE

  • OBILAZAK PREMA PROGRAMU

  • USLUGE LICENCIRANOG VODIČA

  • ORGANIZACIJA PUTOVANJACENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • MEĐUNARODNO OSIGURANJE KOJE SE PLAĆA U AGENCIJI (GRUPNA POLISA OSIGURANJA: DECA OD 6 MESECI DO 18 GODINA-83,00 DIN, OD 18-70 GODINA-128,00 DINARA, OD 70-80 GODINA 386,00 DINARA).

  • LIČNE TROŠKOVE

  • SVE NEPOMENUTE USLUGE


NAPOMENA:

  • KALKULACIJA JE RAĐENA NA BAZI MINIMUM 50 PLATEŽNIH PUTNIKA

  • Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju i kroz koje putuju.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3-4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti ( npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima sami informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije( potrebna novčana sredstva za boravak, putno zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na internet stranici Delegacije Evropske Unije u Srbiji  www.europa.rs  ili u ambasadi ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Ukoliko putnik ne poseduje dokumenta i finansijska sredstva, agencija Astra Tours 021 doo neće snositi odgovornost zbog eventualnih dodatnih troškova putnika ili u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora Astra Tours 021, licenca OTP 51 od 02.02.2010.Cenovnik br. 1 od 03.10.2017.