• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 21. Avgust 2019.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

BUKUREST

Smeštajni objekti


BUKUREŠT

 

29.12.2018-02.01.2019.


Bukurešt je glavni grad Rumunije, poznat i kao “Mali Pariz” ili “Pariz istoka”. Bukurešt kao jedan od najvećih gradova jugoistočne Evrope ima veoma razvijen kulturni život sa brojnim pozorištima, muzejima, bibliotekama, galerijama, kulturnim centrima. Po jednoj od teorija koja potiče iz 18 veka, naziv grada potiče od reči “bucurie”, kaja na rumunskom znači sreća, zadovoljstvo. Verujemo da ćete i vi na ovom putu pronaći deo svoje sreće


 


PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan 29.12.2018. Novi Sad / Beograd
Polazak iz Novog Sada u večernjim časovima oko 18:00h sa parkinga kod Lokomotive i iz Beograda   oko 19:30h.  Noćna vožnja kroz Srbiju i Rumuniju uz pauze po potrebi (tačno vreme i mesto polaska znaće se dva dana pred put).

   
2.Dan, 30.12.2018. Brašov
Dolazak u Brašov (obavezna doplata od 10 eura vodiču u autobusu) u kojem se mogu posetiti brojne crkve, trgovi, palate, parkovi, barokne fasade. Grad koji je sam po sebi atrakcija, čine da Brašov polako budi znatiželju ljudi širom sveta. Ulice koje pričaju istoriju, znamenitosti na svakom koraku koje ostaju u sećanju, moderni kafići i restorani. Sve to nam nudi Brašov. Slobodno vreme za razgledanje Brašova. Mogućnost fakultativnog odlaska do zamka Bran, poznatijeg kao Zamak Grofa Drakule. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim/večernjim časovima polazak za Bukurešt. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.Dan, 31.12.2018. Bukurešt
Doručak. Odlazak sa vodičem na panoramsko razgledanje centra grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata, Kraljevska zadužbina crkva Kreculesku....  Povratak u hotel. U večernjim časovima odlazak do trga na doček Nove Godine (organizovani odlazak, individualni povratak) Noćenje.

4.Dan, 01.01.2019. Bukurešt
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju.

5.Dan,02.01.2019. Beograd/Novi Sad
Dolazak u Srbiju na mesto polaska.

    

    First minute cena: 89

    za rezervacije do: 31.10.2018.

    *broj mesta je ograničen

    Redovna cena: 99


 


U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz autobusom turističke klase;
- smeštaj u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi dva noćenja sa doručkom;
- troškovi organizacije i vođenje aranžmana;
- usluge vodiča tokom puta.


U cenu aranžmana nisu uračunati:
- obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje plaća se u agenciji (grupna polisa osiguranja: deca do 18 godina – 5 €; lica od 18 do 70 godina – 6
€; lica od 70 do 80 godina -  17€), u dinarskoj protivvrednosti;
-
fakultativni obilasci i ulaznice;
- individualni troškovi putnika.
-
Obavezna doplata od 10 za odlazak u obilazak  Brašova.


Fakultativa:
- Obilazak Zamka Bran-10


Način i uslovi plaćanja:
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke – Banca Intesa na dan plaćanja

       prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)

  • platnim karticama visa, dina, master, maestro i amerikan

  • Banca Intesa karticama na 4 rate bez kamate samo u prostorijama agencije

  •    prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na 3 mesečne rate . Rate dospevaju svakog 15-tog u mesecu. Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana, koji se ispisuju u bodovima. Jedan bod = jedan euro obračunava se po kursu na dan uplate rate po prodajnom kursu Banca Intesa.


Doplate i popusti:
- Doplata za 1/1 sobu 40% od ukupne cene aranžmana.
-
Deca do 2 godine besplatno uz dve punoplative osobe (nemaju mesto u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)


Hotel u kojem najčešće smeštamo goste u Bukureštu je:
HOTEL IBIS GARA DE NORD: http://www.ibis.com/gb/hotel-3302-ibis-bucuresti-gara-de-nord/index.shtml

NAPOMENE:
KALKULACIJA JE RAĐENA NA BAZI MINIMUM 50 PLATEŽNIH PUTNIKA. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja, kao I da realizuje prevoz u saradnji sa drugom agencijom. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju i kroz koje putuju.  Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 putnika. Tačno ime hotela znaće se 5 dana pred put. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3-4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Ukoliko putnik ne poseduje potrebna dokumenta i finansijska sredstva, agencija Astra Tours 021 doo neće snositi odgovornost zbog eventualnih dodatnih troškova putnika ili u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju i kroz koje putuju.


VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu


Cenovnik br. 1 od 15.09.2018.


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora Astra Tours 021 doo Novi Sad   Licenca OTP 51 od 02.02.2010.