• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 21. Avgust 2019.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Manastir Manasija

Smeštajni objekti

Manastir Manasija Ili ranije poznat kao Resava, jedan je od najznačajnijih spomenika srpske srednjevekovne kulture i svakako najznačajnija građevina Moravske škole. Ktitor manastira je despot Stefan Lazarević, poznat i kao Stefan Visoki, koji je sagradio ovaj manastir između 1407. godine i 1418. godine. Manastir je nakon osnivanja postao kulturni centar despotovine. U njemu se nalazila "Resavska škola" poznata radionica za prepisivanje knjiga.


Manasija monastery is situated by the Resava brook, close to Despotovac, and is one of the last monuments to Serbian mediaeval culture. The church was raised by Despot Stefan Lazarević, son of Prince Lazar Hrebeljanović. The construction of the church, an extravagant fortification and large refectory took from 1406 to 1418.

The impressive walls with 11 towers, surrounded by a trench, would at that time have been a modern system for the defence of the monastery. The most dominant and most imposing tower – the keep – is known as Despotova Kula (Despot’s Tower). The castle was entered via a large gate on the western side.

The Church of the Holy Trinity is considered a prime example of Morava architecture. A particular rarity in Serbian mediaeval architecture is the mosaic floor.