• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 13. Maj 2021.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

IZMIR - PRVI MAJ I USKRS

Cenovnici

Smeštajni objekti

IZMIR

30.04 - 05.05.2021.

(Pamukkale, Efes, kuća Device Marije, Češme)

 


IZMIR – je grad u Turskoj u vilajetu Izmir. Klima je tu naročito prijatna jer letnje vrućine ublažava "imbat" - poslepodnevni morski povetarac sa severozapada. Naziv grada je zvanično postao nakon završetka grčko-turskog rata 1923. godine. Izmir ili Smirna je bila drevna eolska, pa jonska kolonija. Lidijski kralj Alijat II razorio ju je 575. p. n. e. Grad je obnovljen po zamisli Aleksandra Velikog. Od 4. stoleća bio je u sklopu Vizantije, a od 1424. do 1919. Osmanskog carstva. Od 1919. do 1922. nalazio se pod grčkom okupacijom, a otada je ponovno u sastavu Turske. Grad izlazi na Egejsko more i to je druga po veličini luka u Turskoj (odmah posle Istanbula). Prema proceni iz 2009. godine u gradu je živelo 2.699.721 stanovnika, po čemu je treći grad po veličini u Turskoj (posle Istanbula i Ankare). To je glavna izvozna luka, središte istoimene pokrajine, industrijski i trgovački centar, drumsko i železničko raskršće. Najbliži aerodrom Adnan Menderes je udaljen 18 km južno. "Njegovi široki bulevari uokvireni palmama, otmene radnje, hoteli i restorani, kao i vreva prometne luke, kombinuju se sa jednostavnošću i egzotikom starih četvrti, u privlačnoj, neobičnoj i elegantnoj mešavini".

 

PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan BEOGRAD

Polazak grupe iz Beograda u 15h sa parkinga muzeja 25 maj-kuća cveća. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
2. Dan IZMIR
Dolazak u Izmir u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. U popodnevnim časovima pešačko razgledanje grada. Povratak u hotel. Noćenje.
3. Dan IZMIR – PAMUKKALE – IZMIR
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Pamukkale. Po dolasku obilazak ''tvrđave od pamuka'', a nakon toga obilazak ostataka antičkog Hierapolisa. Slobodno vreme. Povratak u Izmir u večernjim časovima. Noćenje.
4. Dan IZMIR – EFES – KUĆA DEVICE MARIJE – IZMIR – ČEŠME – IZMIR
Doručak. Slobodan dan ili fakultativni odlazak do Efesa i kuće Device Marije. Po dolasku u Efes obilazak bazilike Sv. Jovana Bogoslova koji je boraveći ovde sa Devicom Marijom napisao Jevanđelje po Jovanu. Zatim obilazak Celsijusove biblioteke, Hadrianovog hrama, pozorišta i Odeona. Kraća vožnja do kuće Device Marije gde je, veruje se, živela svoje poslednje godine. Nakon obilaska povratak u Izmir. U popodnevnim časovima fakultativni odlazak u Češme. Obilazak prelepog letovališta na Egejskom moru. Povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.
5. Dan IZMIR
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Mogućnost individualnog odlaska u neki od tržnih centara u blizini hotela. Polazak za Srbiju oko 15:00h. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.
6. Dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u kasnim prepodnevnim časovima.


USKRS/PRVI MAJ: 30.04 - 05.05.2021.   HOTEL 4*

SPECIJALNA PONUDA 109 EUR/ po osobi

CENA PO OSOBI  119 EUR


Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara
*SIGURNI POLASCI IZ NOVOG SADA (LOKOMOTIVA) – DOPLATA 15 €, ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA), KRALJEVA (KOD KEJA) - DOPLATA
20 € I KRUŠEVCA (PREKO PUTA AUTOBUSKE STANICE) – DOPLATA 15 €. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD (putnici iz Novog Sada) ILI DO POJATA I NAZAD (putnici iz Čačka, Kraljeva i Kruševca).

SPECIJALNA PONUDA JE OGRANIČENA NA MAKSIMALNO 20 PUTNIKA PO POLASKU.

 

Popusti i doplate:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 10 €,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 30 € ( na upit ),
• doplata za 1/1 sobu 50 €.

 

Aranžman obuhvata:
• prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),
• smeštaj u hotelu sa 4* na bazi tri noćenja sa doručkom (švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• usluge pratioca grupe,
• usluge lokalnog vodiča,
• razgledanje grada,
• troškovi organizacije putovanja.

 

Aranžman ne obuhvata:
• fakultativne izlete ,
• međunarodno zdravstveno osiguranje: za osobe do 19 godina 937,00 dinara, od 19 do 70 godina 1.405,00 dinara i od 71 do 86 godina 2.811,00 dinara

 

Cene fakultativnih izleta (deca do 12 godina imaju popust):
• Pamukkale – 40€ odrasli/30€ deca,
• Efes i kuća Device Marije – 30€ odrasli/20€ deca,
• Češme – 15€ odrasli/10€ deca
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

 

Smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom:
Hotel Ismira 4* - Lokacija: hotel se nalazi u centru Izmira. Sve klimatizovane sobe hotela poseduju TV sa satelitskim kanalima i mini-bar. Usluga:Noćenje sa doručkom. Više informacija o hotelu na: https://hotelismira.com/tr/

 

Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika.

 

Napomena:
Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours Plus licenca OTP 489/2020 kategorija A 10 važi od 15.12.2020.
Cenovnik br.1 od 03.03.2021.

 

Mogući načini plaćanja:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.06.2021
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;
4) Platnim karticama (Dina, Visa, Master, Maestro, American Express);
5) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047/2020 od 10.01.2020., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068824 od 28.01.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.